Stok og Steen

 

Stok og Steen (Skjern, Tarm og omegns kor)


Korleder: Simon Alsing Busk

Dirigent: Louise Dyrsø Larsen

Henvendelse til: Peder Lodahl 21 42 22 40

Pris: 950 kr. pr år inkl. noder og kaffe


En lille smagsprøve kan høres her


Stok og Steen er et rytmisk folkekor, som blev dannet i 1996 af daværende musikskoleleder Steen Hattesen.

Vi øver i Mejeriet, Kirkegade 1 i Tarm hver tirsdag aften fra kl 19-21.30 og har du lyst til at være med, eller er du bare lidt nysgerrig, så mød gerne op. Vi er ca. 40 medlemmer, men der er altid plads til flere. Vi har ingen optagelses prøve. Vi vægter det sociale højt, og indlagt i alle koraftener er der derfor en kaffepause, hvor vi hver gang sidder sammen med nogle nye, så vi lærer alle at kende. Desuden kan vi love dig, at du vil blive taget godt imod og placeret mellem ”erfarne ” korsangere, som vil hjælpe dig tilrette. 

En gang årligt afholder vi en hel korlørdag med øvning og socialt samvær.

Vi afholder 3-4 koncerter årligt.

Vores nystartede korleder hedder Simon Alsing Busk. Louise Dyrsø Larsen vil dirigere koret på udvalgte aftner i 2017/2018.

I Stok og Steen har vi plads til alle, og vi vægter det sociale højt - Det skal være sjovt at synge sammen samtidigt med, at det skal lyde godt.

Vi synger et bredt repertoire såvel på dansk som på engelsk og enkelte gange også på fx afrikansk. Repertoiret spænder over såvel viser, sange og salmer til større samlede rytmiske værker. Desuden bruger vi Højskolesangbogen til fællessang og opvarmning.

Du er velkommen til at besøge os på en øveaften.