Stok og Steen starter igen tirsdag 25.8 kl. 19

PGA COVID19 synger vi i Tarm Kirke - og fra kl. 19-20.45. Medbring selv forfriskning til pausen.

Rytmisk kor under ledelse af Anne Marie Stidsen

Henvendelse til Peder Lodahl 21 42 22 40

Pris: 950 kr. pr. år inkl. noder og kaffe

Stok og Steen er et rytmisk folkekor, som blev dannet i 1996 af daværende musikskoleleder Steen Hattesen.

Koret øver i Mejeriet, Kirkegade 1 i Tarm hver tirsdag aften fra kl. 19-21.30.

Har du lyst til at være  med, eller er du bare lidt nysgerrig, så mød gerne op. Vi er ca 40 medlemmer , men der er altid plads til flere. Vi har ingen optagelsesprøve. Vi vægter det sociale højt, og indlagt i alle koraftner er der derfor en kaffepause, hvor vi ofte sidder sammen med nolge nye, så vi lærer hinanden af kende på tvars af stemmerne. Desuden kan vi love dig, at vi vil blive taget godt imod og placeret mellem erfarne korsangere, som vil hjælpe dig til rette.

En gang om året afholder vi en hel korlørdag med øvning og socialt samvær.

Vi deltager i 3-4 koncerter om året.

I Stok og Steen er der plads til alle - det skal være sjovt at synge - det skal selvfølgeligt også lyde godt.

vi synger et bredt repertoire såvel på dansk som på engelsk og enkelte gange også på fx. afrikansk.

Repertoiret spænder over såvel viser, sange og salmer som større samlede rytmiske værker. Desuden bruger vi Højskolesangbogen til fællessang og opvarmning.


Du er velkommen til at besøge os på en øveaften.